Persbericht Seniorenplatform Zaanstad

logo Seniorenplatform Zaanstad
Persbericht

SeniorenPlatform Zaanstad van start

Belangenbehartiging senioren blijft actief

 

Op woensdag 7 juni is in Zaanstad het SeniorenPlatform van start gegaan. Het SeniorenPlatform Zaanstad zal zich richten op cliënten- en burgerparticipatie.  Ook de ontwikkelingen en vorderingen rondom het strategisch plan ouder worden in Zaanstad zal gevolgd gaan worden en daar zal het SeniorenPlatform Zaanstad ook in mee participeren.  De ouderenbonden KBO en PCOB, de seniorenverenigingen uit Krommenie en Zaandam, de Stichting Moe, Rolstoelrijders Zaandam en FNV Senioren Zaanstad steunen dit initiatief.

Seniorenraad 

Afgelopen januari is de Seniorenraad, een adviesorgaan aan B&W van de gemeente Zaanstad, door een raadsbesluit opgeheven. Het SeniorenPlatform Zaanstad komt daarvoor in de plaats om de belangen te behartigen van alle senioren (50+) in Zaanstad. Verschillende Seniorenorganisaties zijn gekomen tot de oprichting van dit SeniorenPlatform, dat de volgende ambities voor ogen heeft:

  • dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
  • dat er passende woningen en woonvormen zijn voor ouderen van nu en in de toekomst;
  • dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken;
  • dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt;
  • dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad

Belangenbehartiging

Het SeniorenPlatform Zaanstad gaat deelnemen aan het overleg, dat op initiatief van de gemeente Zaanstad éénmaal per kwartaal plaats vindt. Het SeniorenPlatform Zaanstad bestaat uit tien personen, waarvan enkele oud-Seniorenraadsleden. De doelstelling van het SeniorenPlatform Zaanstad is om eigen initiatieven te ontplooien omtrent het beleid voor senioren en te reageren op initiatieven van de gemeente en vanuit de samenleving. Het SeniorenPlatform Zaanstad wil de belangen van zoveel mogelijk senioren in Zaanstad vertegenwoordigen in de overleggen met de gemeente, daarom zal het SeniorenPlatform Zaanstad zich de komende tijd richten op seniorenorganisaties, dan wel op organisaties die een nauwe band hebben met senioren in Zaanstad, teneinde een zo breed mogelijk platform te gaan vormen.

Werkgroepen

Vanuit het SeniorenPlatform Zaanstad zullen er, in de toekomst, mogelijk werkgroepen worden geformeerd om de belangen voor senioren in de gemeente Zaanstad te behartigen. De werkgroepen zullen ook contact zoeken en onderhouden met andere belanghebbenden en instellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het SeniorenPlatform Zaanstad:

Ton de Kleijn, sr.tondekleijn@outlook.com
adres gegevens

Nieuws voor u op vakantie gaat….

Nieuws voor u op vakantie gaat! Vanuit het vervoer organisaties is niet zo echt veel te melden. Wel de aantekening dat de NS een flinke boete heeft ontvangen vanuit Den Haag. Heb waarschijnlijk op deze plaats als eens eerder aangegeven dat ik niet zo’n voorstander ben van het concessiebeleid, de zogenaamde “marktwerking in het openbaar vervoer”. Het kan leiden tot praktijken zoals die zich in de regio Limburg hebben voorgedaan. Maar ik ga daar gelukkig niet over.

Ook heb ik op deze plaats al eens aandacht besteed aan het OV-magazine, een vakblad over het openbaar vervoer. De laatste versie ging in grote lijnen over de vormen van de fiets aansluitend op het openbaar vervoer. Voor degenen die daar geïnteresseerd zijn geeft in nog even de site door waarop veel van deze informatie over het OV is terug te vinden. www.ovmagazine.nl

Mijn deelname aan de reizigers advies raad, levert niet alleen vervoer zaken op. Werd afgelopen week verblijd met een mooie uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Genaamd de Slimme & Gezonde stad. Daarin gaan in de gemeenten Utrecht, Groningen, Nijmegen, Schiedam en Rotterdam pilot projecten van start om een gezonder leefklimaat in de steden te bevorderen. Een zeer interessant onderwerp, zeker ook voor bewoners, maar vooral ambtenaren en beleidsmaker in Zaanstad om daar kennis van te nemen. Het is te uitgebreid om daar op deze plek op in te gaan, maar ook weer voor de geïnteresseerden een digitale mogelijkheid om dit te bekijken via de website: www.slimmeengezondestad.nl

Dan wens ik u een mooie, maar vooral gezonde zomer, met enig leesvoer op de achterhand.

Gerard Balke

Recura Revalidatie op Zorgboulevard

Achter het nieuwe Zaans Medisch Centrum is ook een Zorgboulevard gebouwd. Daarin is onder anderen Recura Revalidatie gevestigd. Dat is een samenwerking van EVEAN en het ZMC. Een prachtige locatie met heel veel ruimte. Terwijl in een ziekenhuis toch vaak WIT overheerst, is er bij Recura voor een warme uitstraling gekozen. Daar is goed over nagedacht. Verslag: Dustin Benjamins en Dré Prijs.
Bron: RTV Zaansteek

Laatste nieuws uit Reizigers Advies Raad 2017

Als eerste de naamswijziging van Stadsregio Amsterdam naar Vervoersregio Amsterdam. Het is maar dat u het weet. Daarmee is het gebied uitgebreid tot in de Flevopolder, dus Almere en Lelystad.
Aan woord waren de vertegenwoordigers van Connexxion in de Zaanstreek. Daar bleek in de vervoersgegevens van Connexxion de bussen 64 en 69 gelijktijdig van het Zaans Medisch Centrum te vertrekken in dezelfde richting.

Lees verder.

Een strategische agenda rond ouder worden in Zaanstad

Waarom deze strategische agenda?

strategische agenda over ouder worden in ZaanstadInwoners hebben als ze ouder worden te maken met afzonderlijke beleidsterreinen bij de gemeente (zoals ‘wonen’ en ‘zorg’) en met de werkwijze, regelgeving en initiatieven van verschillende partners en organisaties. De meerwaarde van de nu opgestelde strategische agenda is dat deze is opgesteld met de leefwereld van ouderen als vertrekpunt. Het resultaat is een integrale ambitie van de gezamenlijke partners in de stad.

De gemeente Zaanstad legt met deze agenda vast wat er uit deze open zoektocht naar voren is gekomen. De partners en betrokken ouderen hebben meegedacht over en meegeschreven aan dit document. Het bevat een bundeling van analyse en informatie over relevante gegevens; bestaande en voorgenomen initiatieven; inventarisatie van behoeften en wensen; verwachtingen over veranderingen in samenleving, welzijn, zorg, wonen en toekomstige ontwikkelingen in o.a. (digitale) techniek. Zij onderschrijven dat dit de richting is waar gezamenlijk aan gewerkt gaat worden op het gebied van wonen en zorg voor ouderen in Zaanstad. Er is een gedeeld besef dat juist de verbinding tussen de initiatieven veel aandacht nodig heeft. Er zal alle ruimte zijn en gemaakt worden voor innovaties en nieuwe slimme oplossingen.

Lees hier verder Een strategische agenda rond ouder worden in Zaanstad (PDF)

Evean start unieke woonvorm voor ouderen

 

“Zelfstandig wonen, maar samen onder één dak”

Zorgorganisatie Evean opent in januari 2017 een nieuwe en unieke woonvorm in Zaandam. Een woonvorm waar ouderen geheel zelfstandig kunnen wonen, maar waar ontmoeting en ondersteuning in het zelfde pand aangeboden wordt. Om dit concept te kunnen realiseren heeft Evean nauw samen gewerkt met de gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Parteon.

Waarom een nieuwe concept?

Omdat ouderen niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een verzorgingshuis, blijven zij tegenwoordig langer thuis wonen. Bij een deel van de ouderen leidt dit tot verlies van contacten, eenzaamheid of een gevoel van onveiligheid. Evean is op zoek gegaan naar een manier om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en tóch dat gevoel van veiligheid en betrokkenheid in de maatschappij te bieden.

Hoe werkt het?

Men huurt een appartement bij Evean en ontvangt thuiszorg van Evean (op basis van een zorgindicatie). De toewijzing van de woningen vindt plaats door Evean.

Bij de huur van het appartement biedt Evean een basispakket aan diensten. Dit basispakket bestaat onder andere uit een aantal warme maaltijden, koffie en thee in het restaurant en overdag de aanwezigheid van een medewerker. Daarnaast kan een bewoner, tegen betaling, gebruik maken van diverse extra ondersteunende diensten: boodschappenservice, was- en strijkservice, huishoudelijke hulp en vervoersdienst. Op de begane grond van het gebouw vindt men een gezondheidscentrum met fysiotherapeut, ergotherapeut, kapper, pedicure, prikpost SALT, dagbesteding, de huisarts en een audicien/opticien.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Evean via telefoonnummer: 0299 39 44 47. Mailen kan ook: verzorgdwonen@evean.nl

www.evean.nl/verzorgdwonen

 

Ouderenorganisatie doen beroep op Rutte: Voorkom korting op pensioenen

ouderen-bondenDe vijf ouderenorganisaties in ons land (ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG) doen gezamenlijk een uiterst beroep op minister-president Rutte om maatregelen te nemen om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Zij doen het kabinet daartoe een aantal generatie evenwichtige voorstellen en vragen de premier om deze in het kabinet te bespreken. Zij gaan ervan uit met deze voorstellen staatssecretaris Klijnsma een mogelijkheid te geven om een goed antwoord te formuleren op de door de Tweede Kamer gestelde vragen.

Lees hele bericht Ouderenorganisaties doen beroep op Rutte

Succesvolle roadshow demonstratiemodel thuistechnologie

video demonstratie thuistechnologie
Klik voor video RTV Zaanstreek over demonstratie thuistechnologie

‘Comfortabel wonen in uw eigen huis’ is een initiatief van de gemeente Zaanstad en informeert over veilig en comfortabel thuis wonen. Samen met een aantal Zaanse ondernemers is er een demohuisje gebouwd waarop allerlei eenvoudige technologie is te zien en uit te proberen die senioren ondersteunen in het langer thuis blijven wonen, zie www.generatiethuis.nl.

We hebben subsidie voor dit project ontvangen van de Stadsregio en voor de promotietour van de provincie Noord-Holland. Hierdoor kon het huisje ontwikkeld worden en kunnen de bijeenkomsten worden opgeluisterd met een optreden van twee acteurs.

comfortabel wonen in uw eigen huis
De demonstratiewand in de vorm van een Zaans huisje was al te zien in het Zaantheater (seniorenmarkt), in A3 Assendelft , Dirk Prins Zaandam en de Pelikaan in Krommenie.

 

Lees het hele artikel Succesvolle roadshow demonstratiemodel thuistechnologie (PDF).

Bekijk de brochure Comfortabel wonen in uw eigen huis (PDF).