Nieuwe voorzitter gezocht voor Senioren Platform

De Senioren Platform behartigt de belangen van alle ouderen in Zaanstad en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan B&W en raadsleden.  Er is overleg met woningcorporaties, zorgaanbieders, verkeer, ambtenaren en wethouders. Ook zijn er
contacten met de Sociale Wijkteams.

Vanwege gezondheid problemen moet onze huidige voorzitter zijn werk neerleggen. Per 1 januari 2018 is het Senioren Platform op zoek naar een nieuw lid Senioren Platform die de rol van voorzitter gaat bekleden.

Profielschets voorzitter Senioren Platform
Affiniteit met de doelstelling van het Senioren Platform en enige inzicht hebben op het gebied van zorg, wonen, verkeer en ouderenbeleid. Vermogen tot samenwerking met in- en externe belanghebbenden, waarbij een collegiale en verbindende stijl wordt gehanteerd en evenwichtig wordt omgegaan met verschillende belangen.
In staat zijn om inzicht te verwerven in hoofdlijnen en beleidslijnen van het Senioren Platform en deze te vertalen. Beschikken over bestuurlijke ervaring en integere handelswijze. Zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig. Sociaal vaardig en netwerkvaardigheden.

Werkwijze
Het Senioren Platform vergadert zes keer per jaar onder leiding van de voorzitter.
Secretariële ondersteuning is aanwezig. De voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van het Senioren Platform. Het in- en extern vertegenwoordigen is een belangrijke taak.

Overige informatie
De benoeming is in principe voor drie jaar waarna een verlenging van drie jaar mogelijk is.
De functie is onbezoldigd, u ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Frans Verlinden
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk voor 1 december 2017 richten aan: fransverli@gmail.com, telefoon 075-6218080 of 06-243 45 919.

 

Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente

Aanbevelingen KBO-PCOB aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Manifest seniorvriendelijke gemeente KBO-PCOB 2017Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

Lees verder (PDF) Manifest seniorvriendelijke gemeente 

 

Programma Slimme en gezonde stad

Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Samen met tal van betrokkenen wordt binnen het programma Slimme en Gezonde Stad gezocht naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. De deelnemende steden betrekken op hun beurt burgers en bedrijven in de stad bij de pilotprojecten. Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring staan centraal.

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven in de stad is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is nog niet af. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Het kabinet wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrekken.

Lees verder (PDF) Slimme en gezonde stad

Thema's Programma Slimme en gezonde stad - Ministerie van Infrastructuur en milieu

 

 

 

 Donkere wolken boven Prinsjesdag

Als u deze column leest, is het rond de Derde Dinsdag in september. Er zal nog geen nieuw kabinet zijn, of net wel, maar in ieder geval is in de beleidsvoornemens voor 2018 nog weinig terug te vinden van de nieuwe regeringsploeg. De vraag is of dat voor ons, gepensioneerden, veel uitmaakt. De perspectieven zijn ronduit slecht. Werkenden zien de lonen langzaam de goede kant opgaan, de werkloosheid daalt en er worden inmiddels ook meer vaste contracten aangeboden.

Niets van dat al voor de 65-plussers. AOW’ers met een klein aanvullend pensioentje zouden voor 2018 met een wat hogere zorgtoeslag nog enigszins worden ontzien, maar het is de vraag of dat echt zoden aan de dijk zet met een hoger eigen risico en een premie ziektekostenverzekering die naar verwachting heel fors stijgt.

Lees verder Donkere wolken boven Prinsjesdag

Mededelingen Reizigers Advies Raad (RAR) 7 september 2017

Het onderwerp in consumenten platvorm van de RAR had betrekking op Connexxion in de Zaanstreek.

Connexxion scoort in de Zaanstreek het hoogste cijfer nl. een 7,8. Dit gaat om stiptheid, veiligheid, schone en nette bussen. Beoordeling van chauffeur tijdens de ritten. Al deze zaken worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Mijn eigen ervaring is het daar in hoofdlijnen wel mee eens. Zoals ik in vorige schrijven al een keer melding maakte van het feit dat het kopen van een kinderkaartje voor 1 euro alleen kan onder begeleiding van een ouder. Dan zijn de ouders wel verantwoordelijk tijdens de busreis.

Mijn vrouw rijdt met de bus ergens in Zaanstad, waar zij instapt, stapt ook een moeder met twee kinderen in, de een in een kinderwagen die naar de speciale plek in dus loopt, het wat ouder kind neemt plaats op de stoel achter de bestuurder. Een paar haltes verder stapt een ouder echtpaar uit en vraagt aan de bestuurder om voorin te mogen uitstappen, dat vindt hij goed. Met het uitstappen van het echtpaar stapt ook het jongetje op de stoel achter de bestuurder uit en staat op de stoep, de bestuurder sluit de deur. Mijn vrouw roep tot de moeder, die het vreselijk druk had op haar telefoon of dat haar kind is. Derhalve enige paniek, de bestuurder opent de deur weer en het jongetje stapt weer in.

Ik doe hier verder geen uitspraak over maar het is een teken van deze tijd, we moeten er maar aan wennen! (Dit is nl. het onderwerp veiligheid.)

Het onder de pet verhaal van afgelopen dinsdag in het senioren platvorm blijft nog even onder de pet,  zowel Connexxion als de vervoersregio hebben nog geen beslissing genomen.

Dan het verdwijnen van de halte bij het crematorium te Zaandam, daar werd ik door het dagblad van de Zaanstreek op geattendeerd. Het verhaal klopt ten dele de halte verdwijnt niet, verhuisd naar een wat verder afgelegen plek, (nog steeds binnen de norm). Dit heeft te maken met het opnieuw inrichten van de Thorbeckeweg daar. (Vrije busbaan.)

Met ingang van deze week is de gemeente Zaanstad begonnen met het opnieuw inrichten van de Westzijde. Dit heeft in eerste aanleg gevolgen voor lijn 67. Deze rijdt nu niet via de Vinkenstraat maar via de Stationsstraat in Zaandam. Maar de werkzaamheden gaan zich als het eerste stuk klaar verplaatsen tot aan het Papenpad.  Connexxion zal ons op de hoogte houden hoe deze lijn, of eventuele andere lijnen gaan rijden.

Ook op de agenda staan de tarieven voor 2018. Zal trachten het document op de site van zowel de Seniorenraad als die van westerkoog te plaatsen. De sites zijn te bereiken met www.seniorenraad.nl en www.westerkoog.eu .

Als u toch de site van de seniorenraad bezoekt, dan kan de kans bestaan dat zij inmiddels is gewijzigd in seniorenplatvorm Zaanstad.

De landelijke tariefstijging is 1,13%. In het document kan vele tips op het gebied van hoe en wat u voor het OV moet betalen. Waar korting mogelijkheden liggen. Doe er uw voordeel mee.

Dan komt er een interoperabele kaart op de markt voor 6 euro. Daarmee kan je in 90 minuten overstappen op zowel Connexxion, EBS (Waterland) en het GVB in Amsterdam.

Het is al jaren een streven van de RAR om dit soort kaarten in te voeren, maar het is een eerste stap, hopelijk volgen er de komende jaren meer kaartsoorten en abonnementen die interoperabel zijn.

Dit is het op dit moment, ik hoop dat u er wat aan heeft,

Gerard Balke.

Connexxion Adviesverzoek tarieven en kaartsoorten 2018 Zaanstreek (PDF)

 

Persbericht Seniorenplatform Zaanstad

logo Seniorenplatform Zaanstad
Persbericht

SeniorenPlatform Zaanstad van start

Belangenbehartiging senioren blijft actief

 

Op woensdag 7 juni is in Zaanstad het SeniorenPlatform van start gegaan. Het SeniorenPlatform Zaanstad zal zich richten op cliënten- en burgerparticipatie.  Ook de ontwikkelingen en vorderingen rondom het strategisch plan ouder worden in Zaanstad zal gevolgd gaan worden en daar zal het SeniorenPlatform Zaanstad ook in mee participeren.  De ouderenbonden KBO en PCOB, de seniorenverenigingen uit Krommenie en Zaandam, de Stichting Moe, Rolstoelrijders Zaandam en FNV Senioren Zaanstad steunen dit initiatief.

Seniorenraad 

Afgelopen januari is de Seniorenraad, een adviesorgaan aan B&W van de gemeente Zaanstad, door een raadsbesluit opgeheven. Het SeniorenPlatform Zaanstad komt daarvoor in de plaats om de belangen te behartigen van alle senioren (50+) in Zaanstad. Verschillende Seniorenorganisaties zijn gekomen tot de oprichting van dit SeniorenPlatform, dat de volgende ambities voor ogen heeft:

  • dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
  • dat er passende woningen en woonvormen zijn voor ouderen van nu en in de toekomst;
  • dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken;
  • dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt;
  • dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad

Belangenbehartiging

Het SeniorenPlatform Zaanstad gaat deelnemen aan het overleg, dat op initiatief van de gemeente Zaanstad éénmaal per kwartaal plaats vindt. Het SeniorenPlatform Zaanstad bestaat uit tien personen, waarvan enkele oud-Seniorenraadsleden. De doelstelling van het SeniorenPlatform Zaanstad is om eigen initiatieven te ontplooien omtrent het beleid voor senioren en te reageren op initiatieven van de gemeente en vanuit de samenleving. Het SeniorenPlatform Zaanstad wil de belangen van zoveel mogelijk senioren in Zaanstad vertegenwoordigen in de overleggen met de gemeente, daarom zal het SeniorenPlatform Zaanstad zich de komende tijd richten op seniorenorganisaties, dan wel op organisaties die een nauwe band hebben met senioren in Zaanstad, teneinde een zo breed mogelijk platform te gaan vormen.

Werkgroepen

Vanuit het SeniorenPlatform Zaanstad zullen er, in de toekomst, mogelijk werkgroepen worden geformeerd om de belangen voor senioren in de gemeente Zaanstad te behartigen. De werkgroepen zullen ook contact zoeken en onderhouden met andere belanghebbenden en instellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het SeniorenPlatform Zaanstad:

Ton de Kleijn, sr.tondekleijn@outlook.com
adres gegevens

Nieuws voor u op vakantie gaat….

Nieuws voor u op vakantie gaat! Vanuit het vervoer organisaties is niet zo echt veel te melden. Wel de aantekening dat de NS een flinke boete heeft ontvangen vanuit Den Haag. Heb waarschijnlijk op deze plaats als eens eerder aangegeven dat ik niet zo’n voorstander ben van het concessiebeleid, de zogenaamde “marktwerking in het openbaar vervoer”. Het kan leiden tot praktijken zoals die zich in de regio Limburg hebben voorgedaan. Maar ik ga daar gelukkig niet over.

Ook heb ik op deze plaats al eens aandacht besteed aan het OV-magazine, een vakblad over het openbaar vervoer. De laatste versie ging in grote lijnen over de vormen van de fiets aansluitend op het openbaar vervoer. Voor degenen die daar geïnteresseerd zijn geeft in nog even de site door waarop veel van deze informatie over het OV is terug te vinden. www.ovmagazine.nl

Mijn deelname aan de reizigers advies raad, levert niet alleen vervoer zaken op. Werd afgelopen week verblijd met een mooie uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Genaamd de Slimme & Gezonde stad. Daarin gaan in de gemeenten Utrecht, Groningen, Nijmegen, Schiedam en Rotterdam pilot projecten van start om een gezonder leefklimaat in de steden te bevorderen. Een zeer interessant onderwerp, zeker ook voor bewoners, maar vooral ambtenaren en beleidsmaker in Zaanstad om daar kennis van te nemen. Het is te uitgebreid om daar op deze plek op in te gaan, maar ook weer voor de geïnteresseerden een digitale mogelijkheid om dit te bekijken via de website: www.slimmeengezondestad.nl

Dan wens ik u een mooie, maar vooral gezonde zomer, met enig leesvoer op de achterhand.

Gerard Balke

Recura Revalidatie op Zorgboulevard

Achter het nieuwe Zaans Medisch Centrum is ook een Zorgboulevard gebouwd. Daarin is onder anderen Recura Revalidatie gevestigd. Dat is een samenwerking van EVEAN en het ZMC. Een prachtige locatie met heel veel ruimte. Terwijl in een ziekenhuis toch vaak WIT overheerst, is er bij Recura voor een warme uitstraling gekozen. Daar is goed over nagedacht. Verslag: Dustin Benjamins en Dré Prijs.
Bron: RTV Zaansteek

Laatste nieuws uit Reizigers Advies Raad 2017

Als eerste de naamswijziging van Stadsregio Amsterdam naar Vervoersregio Amsterdam. Het is maar dat u het weet. Daarmee is het gebied uitgebreid tot in de Flevopolder, dus Almere en Lelystad.
Aan woord waren de vertegenwoordigers van Connexxion in de Zaanstreek. Daar bleek in de vervoersgegevens van Connexxion de bussen 64 en 69 gelijktijdig van het Zaans Medisch Centrum te vertrekken in dezelfde richting.

Lees verder.