Het Juiste Loket voor wegwijs in zorg en ondersteuning

Het Juiste Loket is in het leven geroepen om mensen die vragen hebben over de langdurige zorg, of niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naartoe moeten. Het kan gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Ook gemeenten kunnen terecht bij het Juiste Loket.

Het Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar: tel. 030 – 78 97 878, e-mail: meldpunt@juisteloket.nl. Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van VWS en wordt bemenst door Per Saldo en Ieder(in).

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen waarvoor gemeenten zich tot het Juiste Loket kunnen wenden:

  • Een consulent krijgt een aanvraag voor zorg van een 7-jarig kind. De consulent vraagt zich af of deze zorg wel bij de gemeente thuishoort en neemt contact op met het Juiste Loket met vragen als: ‘Kan er sprake zijn van Intensieve Kindzorg?’ ‘Welke toegangscriteria gelden hiervoor?’ ‘Waar hoort de zorg thuis en hoe verloopt een eventuele aanvraag bij de zorgverzekeraar?’
  • Er heeft zich een man gemeld met een aanvraag om persoonlijke verzorging. De Wmo-consulent vraagt zich af of deze man aan het goede adres is, omdat de Zorgverzekeringswet mogelijk aan de orde kan zijn.
  • Een Wmo- consulent vraagt zich af of de aanvraag van een aangepaste rolstoel van iemand met Wlz-indicatie in een pgb onder de Wlz of onder de Wmo valt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de diensten, werkwijze en de bereikbaarheid van het Juiste Loket op: www.juisteloket.nl

Seniorenraad Zaanstad wordt Burgerplatform Zaanstad

Website Seniorenplatform Zaanstad wordt Burgerplatform Zaanstad

In 2017 is de gemeente Zaanstad gestart met de nieuwe werkwijze ‘Meepraten over hulp en ondersteuning’, een nieuwe vorm van cliëntenparticipatie. De diverse adviesraden van de Gemeente Zaanstad, waaronder de Seniorenraad, de Cliëntenraad en de Participatieraad zijn op 1 januari 2017 ontbonden. In het daaropvolgende overgangsjaar, is op 1 juli 2017 het Burgerplatform gestart. De Seniorenraad en de Cliëntenraad zijn hierin op gegaan. De Gemeente Zaanstad hoopt dat meerdere groepen zich in de loop van 2018 bij het Burgerplatform aansluiten. Voor meer informatie kunt het contactformulier gebruiken.

Website
Omdat de Seniorenraad Zaanstad niet meer als zelfstandig adviesorgaan bestaat, zal ook de website seniorenraadzaanstad.nl (op termijn) verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt burgerplatformzaanstad.nl. Voorlopig is de website van het Burgerplatform nog via beide domeinnamen bereikbaar.

Wij wensen alle burgers van Zaanstad een voorspoedig 2018!

Laatste Reizigers Advies Raad (25 januari 2018)

In de laatste vergadering van de RAR de volgende onderwerpen met betrekking op de Zaanstreek.

In de lijnvoering zijn een aantal wijzigingen aangebracht vanwege fouten en werkzaamheden in Zaanstad. Zo rijdt lijn 67 tijdelijk (waarschijnlijk tot eind 2018) niet over de Westzijde tussen de Vinkenstraat en de Vincent van Goghweg. De bus rijdt nu in beide richtingen over de Provincialeweg van het station Zaandam dan over de Vincent van Goghweg, linksaf de Westzijde op richting Wormer en contra vanuit Wormer deze route.

Lees verder (PFD) Laatste Reizigers Advies Raad 25-1-2018

Bekijk hier het Rapport Effecten Samenvoegen Concessies Waterland en Zaanstreek november 2017

Funderingsherstel

Huiseigenaren die urgent herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, kunnen daarvoor binnenkort een funderingslening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), een landelijk revolverend fonds voor funderingsherstel. Huiseigenaren die als gevolg van onvoldoende inkomen of een woning die onder water staat geen aanvullende hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker kunnen krijgen, kunnen bij het fonds een speciale lening aanvragen: de Funderingslening Maatwerk met Combinatielening. Voorwaarde voor een lening bij het fonds is dat bij de ingreep tevens de vloer wordt geïsoleerd. Uitgangspunt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat herstel van funderingen per bouwblok gebeurt en dat de kwaliteit van funderingsonderzoek en herstel geborgd is.

Lees verder (PDF) Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start

Sinds 23 oktober 2017 kunnen particuliere woningeigenaren een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om noodzakelijk funderingsherstel aan hun woning te financieren. Voorwaarde hierbij is wel dat de desbetreffende gemeente of provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het fonds. Op dit moment zijn dat de gemeenten Rotterdam en Zaanstad.

Lees verder (PDF) Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start

 

Rapport WRR – Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid

Focus op redzaamheid

De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Op cruciale onderdelen van het leven wordt van burgers veel alertheid gevraagd. Het is niet meer voldoende om de brief met het jaarlijkse pensioenoverzicht netjes in een mapje op te bergen. Lang voordat de pensioen datum in zicht komt moet je in actie komen en keuzes maken. Een langdurige loopbaan bij één werkgever is steeds minder vanzelf sprekend. Van werknemers en zzp’ers wordt verwacht dat zij hun inzetbaarheid op peil houden en gespitst zijn op nieuwe kansen en bedreigingen. Binnen het gezondheidszorgbeleid staan autonomie en eigen verantwoordelijkheid voorop. De redzame patiënt is geïnformeerd, volgt een gezonde leefstijl, kiest zelf voor een behandelaar en beslist actief mee over de behandeling.

Lees verder (PDF)
Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen

VVG PGB zet zich in voor een houdbaar pensioen

Wat is de VVG-PGB en wat kan ze voor gepensioneerden betekenen?
De VVG-PGB is de Vereniging Van Gepensioneerden van het Pensioenfonds PGB, een groot en sterk groeiend fonds dat de pensioenen beheert en uitvoert voor diverse sectoren waaronder grafische bedrijven, uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel, financiële dienstverlening, maritieme aannemerij en zeevisserij. De VVG behartigt de belangen van de gepensioneerden via vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van PGB en via lidmaatschap van koepelorganisatie KNVG. Kijk voor informatie op www.vvgpgb.nl

Bekijk hier het digitale magazine  van de VVG-PGB ExPress.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Huiseigenaren die urgent herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, kunnen daarvoor binnenkort een funderingslening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), een landelijk revolverend fonds voor funderingsherstel. Huiseigenaren die als gevolg van onvoldoende inkomen of een woning die onder water staat geen aanvullende hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker kunnen krijgen, kunnen bij het fonds een speciale lening aanvragen: de Funderingslening Maatwerk met Combinatielening. Voorwaarde voor een lening bij het fonds is dat bij de ingreep tevens de vloer wordt geïsoleerd. Uitgangspunt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat herstel van funderingen per bouwblok gebeurt en dat de kwaliteit van funderingsonderzoek en herstel geborgd is.

FunderingAl langere tijd stagneren (collectieve) herstelprojecten, doordat de benodigde financiering niet rond komt door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning in relatie tot de geldende financieringseisen. Uitstel van herstelwerkzaamheden leidt tot verdere waardedaling en verval van woningen en buurten. Naar schatting kunnen in de komende vijf jaar 2.000 woningen met funderingsherstel te maken krijgen.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een initiatief van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (VVV), de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het fonds is naar verwachting eind mei 2017 operationeel.

Om te voorkomen dat nieuwe eigenaren worden geconfronteerd met funderingsproblematiek wordt ingezet op het door middel van kaartbeelden informeren van toekomstige eigenaren over de aanwezigheid van houten palen onder de woning en de ondergrond. Hierdoor kunnen zij voor de aankoop vragen om een funderingsrapport en financieel rekening houden met eventueel funderingsherstel. Ook geldverstrekkers kunnen deze informatie gebruiken bij de beoordeling van het verstrekken van hypothecair krediet. De kaartbeelden geven voor een aantal gemeenten al de mogelijkheid om door te klikken op gedetailleerde wijkkaarten. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer gemeenten deze gedetailleerde kaarten aanbieden.

Kaarten zijn bij de gemeente Zaanstad te downloaden

Zie ook https://funderingen.zaanstad.nl/

Bron: Rijksoverheid